Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep M01AC : Oxicamderivaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
M01AC01 Piroxicam 3.498 3.447 3.192 3.062 2.640
M01AC06 Meloxicam 76.309 72.897 67.994 51.317 51.019