Aantal gebruikers 2018-2022 voor ATC-subgroep M01AC : Oxicamderivaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
M01AC01 Piroxicam 3.447 3.192 3.062 2.634 2.416
M01AC06 Meloxicam 72.897 67.994 51.317 50.926 49.990