Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep M01AH05 : Etoricoxib

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
M01AH05 Etoricoxib ( Arcoxia ®)
116.970 116.620 112.340 103.040 104.550