Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep M01AH05 : Etoricoxib

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
M01AH05 Etoricoxib ( Arcoxia ®)
112.480 103.040 104.420 110.930 115.670