Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep M01AX01 : Nabumeton

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
M01AX01 Nabumeton ( Mebutan ®)
1.353 1.139 968 742 662