Aantal gebruikers 2018-2022 voor ATC-subgroep M01AX01 : Nabumeton

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
M01AX01 Nabumeton ( Mebutan ®)
1.536 1.353 1.139 968 742