Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep M01AX01 : Nabumeton

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
M01AX01 Nabumeton ( Mebutan ®)
1.815 1.536 1.353 1.139 971