Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep M01AX01 : Nabumeton

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
M01AX01 Nabumeton ( Mebutan ®)
2.125 1.815 1.536 1.354 1.124