Aantal gebruikers 2018-2022 voor ATC-subgroep N02A : Opioiden

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
N02AA Natuurlijke opiumalkaloiden 509.470 481.740 459.670 489.610 520.840
N02AB Fenylpiperidinederivaten 104.760 102.620 104.630 106.300 105.920
N02AC Difenylpropylaminederivaten 137 161 133 107 82
N02AE Oripavinederivaten 38.391 36.325 34.833 35.122 34.787
N02AJ Opioiden met niet-opioide analgetica 157.600 151.490 141.000 136.290 134.400
N02AX Overige opioiden 428.300 425.650 419.330 430.830 448.960