Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep N02A : Opioiden

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
N02AA Natuurlijke opiumalkaloiden 491.700 509.470 481.330 459.670 489.490
N02AB Fenylpiperidinederivaten 106.520 104.760 102.620 104.630 106.420
N02AC Difenylpropylaminederivaten 134 137 161 133 107
N02AE Oripavinederivaten 41.738 38.391 36.325 34.833 35.175
N02AJ Opioiden met niet-opioide analgetica 167.440 157.600 151.260 141.000 136.390
N02AX Overige opioiden 435.850 428.300 423.570 419.330 430.710