Aantal gebruikers 2018-2022 voor ATC-subgroep N02AB02 : Pethidine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
N02AB02 Pethidine
139 131 50 49 55