Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep N02AX06 : Tapentadol

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
N02AX06 Tapentadol ( Palexia ®)
5.369 6.463 6.730 5.595 5.838