Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep N02AX06 : Tapentadol

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
N02AX06 Tapentadol ( Palexia ®)
6.463 6.730 5.593 6.018 6.573