Aantal gebruikers 2018-2022 voor ATC-subgroep N02AX06 : Tapentadol

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
N02AX06 Tapentadol ( Palexia ®)
6.730 5.593 6.018 6.574 6.653