Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep N05AB02 : Flufenazine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020
N05AB02 Flufenazine
142 1