Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep N05AF03 : Chloorprotixeen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
N05AF03 Chloorprotixeen ( Truxal ®)
2.286 2.485 2.306 2.027 1.876