Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep N05AF03 : Chloorprotixeen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
N05AF03 Chloorprotixeen ( Truxal ®)
2.485 2.306 2.024 1.879 1.800