Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep N05AH02 : Clozapine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
N05AH02 Clozapine ( Leponex ®)
13.409 14.097 14.380 14.630 14.319