Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep N05AH02 : Clozapine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
N05AH02 Clozapine ( Leponex ®)
14.097 14.379 14.652 14.899 14.801