Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep N05AH02 : Clozapine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
N05AH02 Clozapine ( Zaponex ®)
14.652 14.900 14.772 14.731 14.750