Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep N05AX13 : Paliperidon

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
N05AX13 Paliperidon ( Xeplion ®)
2.945 3.268 3.597 4.014 4.300