Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep N05AX13 : Paliperidon

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
N05AX13 Paliperidon ( Xeplion ®)
4.013 4.425 4.792 5.037 5.289