Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep N05AX13 : Paliperidon

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
N05AX13 Paliperidon ( Xeplion ®)
3.268 3.597 4.013 4.425 4.800