Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep N05AX16 : Brexpiprazol

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021
N05AX16 Brexpiprazol ( Rxulti ®)
170 345 334