Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep N05BA01 : Diazepam

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
N05BA01 Diazepam ( Stesolid ®)
65.444 66.040 64.626 60.379 57.923