Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep N05BA08 : Bromazepam

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
N05BA08 Bromazepam
6.100 5.279 5.104 5.084 4.135