Aantal gebruikers 2018-2022 voor ATC-subgroep N05CA : Barbituraten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
N05CA01 Pentobarbital 198 228 204 186 205
N05CA06 Secobarbital 2 2 4 3 2