Aantal gebruikers 2018-2022 voor ATC-subgroep N05CD01 : Flurazepam

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
N05CD01 Flurazepam
4.368 3.891 3.556 3.041 2.822