Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep N06A : Antidepressiva

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
N06AA Niet-selectieve monoamine-heropnameremmers 292.510 287.890 293.870 305.450 313.430
N06AB Selectieve serotonine-heropnameremmers 556.670 558.500 565.850 584.850 606.260
N06AF Mao-remmers niet-selectief 2.075 1.993 1.949 1.911 1.897
N06AG Mao-remmers type a 951 852 759 728 634
N06AX Overige antidepressiva 291.500 285.730 285.070 288.580 296.060