Aantal gebruikers 2018-2022 voor ATC-subgroep N06A : Antidepressiva

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
N06AA Niet-selectieve monoamine-heropnameremmers 285.160 292.510 287.920 293.870 305.260
N06AB Selectieve serotonine-heropnameremmers 548.670 556.670 558.540 565.850 584.780
N06AF Mao-remmers niet-selectief 2.087 2.075 1.993 1.949 1.911
N06AG Mao-remmers type a 1.022 951 852 759 728
N06AX Overige antidepressiva 291.300 291.500 285.740 285.070 288.530