Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep N06AA10 : Nortriptyline

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
N06AA10 Nortriptyline ( Nortrilen ®)
65.471 68.909 83.082 95.168 101.750