Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep N06AA12 : Doxepine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
N06AA12 Doxepine
1.255 647 8 2 1