Aantal gebruikers 2018-2022 voor ATC-subgroep N06AX22 : Agomelatine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
N06AX22 Agomelatine ( Valdoxan ®)
2.393 2.098 1.795 1.678 1.510