Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep N06AX26 : Vortioxetine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
N06AX26 Vortioxetine ( Brintellix ®)
5.402 5.465 5.406 5.504 5.833