Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep N06AX26 : Vortioxetine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
N06AX26 Vortioxetine ( Brintellix ®)
3.622 4.369 5.402 5.466 5.427