Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep N06AX26 : Vortioxetine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
N06AX26 Vortioxetine ( Brintellix ®)
3.203 3.622 4.369 5.403 5.413