Aantal gebruikers 2018-2022 voor ATC-subgroep N06AX26 : Vortioxetine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
N06AX26 Vortioxetine ( Brintellix ®)
4.369 5.402 5.466 5.406 5.504