Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep N06B : Psychostimulantia middelen voor adhd en nootropica

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
N06BA Centraalwerkende sympathicomimetica 227.480 230.870 239.200 265.040 295.360
N06BX Overige psychostimulantia en nootropica 1.028 902 792 754 1.439