Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep R03AC12 : Salmeterol

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
R03AC12 Salmeterol ( Serevent ®)
35.345 34.336 33.559 30.437 27.229