Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep R03AC12 : Salmeterol

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
R03AC12 Salmeterol ( Serevent ®)
35.954 35.345 34.336 33.590 29.758