Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep R03AK07 : Formoterol met budesonide

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
R03AK07 Formoterol met budesonide ( Symbicort ®)
173.560 166.330 161.100 155.950 149.450