Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep R03AK07 : Formoterol met budesonide

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
R03AK07 Formoterol met budesonide ( Symbicort ®)
183.130 173.560 166.330 161.310 153.500