Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep R03AK08 : Formoterol met beclometason

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
R03AK08 Formoterol met beclometason ( Foster ®)
166.430 182.600 200.750 213.920 235.490