Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep R03AK08 : Formoterol met beclometason

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
R03AK08 Formoterol met beclometason ( Foster ®)
147.940 166.430 182.600 200.960 209.840