Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep R03AK10 : Vilanterol met fluticasonfuroaat

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
R03AK10 Vilanterol met fluticasonfuroaat ( Relvar ellipta ®)
15.410 18.981 20.309 22.580 39.938