Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep R03AK10 : Vilanterol met fluticasonfuroaat

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
R03AK10 Vilanterol met fluticasonfuroaat ( Relvar ellipta ®)
11.426 15.410 18.981 20.341 22.144