Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep R03B : Overige middelen bij astma/copd voor inhalatie

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
R03BA Glucocorticoiden 392.330 383.200 374.300 365.870 337.110
R03BB Parasympathicolytica 323.060 316.330 305.990 289.380 255.270
R03BC Anti-allergische middelen excl corticosteroiden 1.537 1.405 1.266 978 796
R03BX Overige middelen bij astma/copd voor inhalatie 5 . . . .