Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep R03BC01 : Cromoglicinezuur

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
R03BC01 Cromoglicinezuur ( Lomudal ®)
1.168 1.083 1.107 948 792