Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep R03BX : Overige middelen bij astma/copd voor inhalatie

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016
R03BX Overige middelen bij astma/copd voor inhalatie
5