Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep R03CC : Selectieve beta-2-sympathicomimetica

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
R03CC02 Salbutamol (Ventolin ®) 283 324 208 83 60