Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep R03CC : Selectieve beta-2-sympathicomimetica

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
R03CC02 Salbutamol (Ventolin ®) 351 283 324 209 83