Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep R03DA : Xanthinederivaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
R03DA04 Theofylline (Theolair ®) 4.009 3.477 2.965 2.329 945