Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep R03DC03 : Montelukast

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
R03DC03 Montelukast ( Singulair ®)
49.252 48.485 48.737 47.414 46.384