Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep R03DC03 : Montelukast

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
R03DC03 Montelukast ( Singulair ®)
49.754 49.252 48.487 48.791 46.409