Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep R03DX : Overige middelen bij astma/copd voor systemisch gebruik

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020
R03DX07 Roflumilast (Daxas ®) 64 451 530