Aantal gebruikers (1 = 1.000) 2016-2020 per ATC-hoofdgroep

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
A Maagdarmkanaal en metabolisme 4.197 4.292 4.400 4.368 4.213
B Bloed en bloedvormende organen 2.186 2.240 2.276 2.307 2.244
C Hartvaatstelsel 3.717 3.764 3.772 3.797 3.690
D Dermatologica 3.407 3.373 3.445 3.407 3.126
G Urogenitale stelsel en geslachtshormonen 1.230 1.239 1.264 1.271 1.190
H Systemische hormoonpreparaten excl geslachtshormonen 1.313 1.335 1.365 1.392 1.261
J Antimicrobiele middelen voor systemisch gebruik 3.775 3.674 3.736 3.617 3.041
L Oncolytica en immunomodulantia 295 303 315 331 333
M Skeletspierstelsel 2.702 2.658 2.621 2.547 2.279
N Zenuwstelsel 2.904 2.943 2.987 2.873 2.775
P Antiparasitica insecticiden en insectenwerende middelen 202 200 202 202 184
R Ademhalingsstelsel 3.567 3.512 3.655 3.653 3.289
S Zintuiglijke organen 2.063 2.071 2.122 2.137 1.947
V Diverse middelen 34 34 36 39 39
X Geen ATC-code 273 356 305 336 287
Y Niet ingevuld 21 26 25 26 27
Totaal * 11.471 11.389 11.576 11.592 10.934

Trendbreuk Gebruikers

In 2020 brak COVID-19 uit. Dit heeft effect op het geneesmiddelengebruik. Door de getroffen maatregelen is vooral het aantal gebruikers van middelen voor kortdurend gebruik gedaald. Dit is terug te zien bij de ATC-codes die beginnen met een J, M en R.