Vergoeding (1 = 1.000) 2015-2019 per ATC-hoofdgroep

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
A Maagdarmkanaal en metabolisme 440.350 440.530 438.620 459.340 479.320
B Bloed en bloedvormende organen 193.140 224.610 266.840 313.100 356.250
C Hartvaatstelsel 333.640 347.270 374.090 343.050 340.790
D Dermatologica 77.203 77.130 74.509 77.748 84.791
G Urogenitale stelsel en geslachtshormonen 72.462 73.380 72.095 67.003 67.881
H Systemische hormoonpreparaten excl geslachtshormonen 95.335 98.688 98.223 102.770 108.510
J Antimicrobiele middelen voor systemisch gebruik 432.350 467.680 388.560 367.320 360.090
L Oncolytica en immunomodulantia 258.700 275.710 278.300 301.570 314.410
M Skeletspierstelsel 58.709 58.445 54.874 51.866 53.161
N Zenuwstelsel 372.760 353.430 339.260 337.060 358.660
P Antiparasitica insecticiden en insectenwerende middelen 4.234 4.510 4.428 4.592 4.920
R Ademhalingsstelsel 392.930 385.210 370.580 441.130 440.700
S Zintuiglijke organen 63.344 67.337 69.023 72.839 78.443
V Diverse middelen 32.294 29.643 28.923 30.935 33.372
X Geen ATC-code 105.480 108.320 125.350 131.200 121.880
Y Niet ingevuld 633 910 1.194 1.498 1.741
Totaal 2.933.564 3.012.803 2.984.869 3.103.021 3.204.919
  • Dienstverlening, BTW en verrekening (1 = 1.000), 2015-2019
  2015 2016 2017 2018 2019
Dienstverlening apotheek (Uitgifte- en overige zorgprestaties) 1.334.414 1.383.994 1.341.384 1.393.999 1.448.121
BTW vergoeding 176.014 180.768 179.092 186.181 288.443
BTW dienstverlening 80.065 83.040 80.483 83.640 130.331
Nog te betalen/verrekenen* -60.727 -128.361 -24.589 -146.255 -208.149
Totale Kosten 4.463.329 4.532.243 4.561.239 4.620.586 4.863.665