Vergoeding 2014-2018 voor ATC-subgroep A01AB : Antimicrobiele middelen voor lokaal gebruik in de mond

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2014 2015 2016 2017 2018
A01AB02 Waterstofperoxide 6.229 2.623 . . .
A01AB13 Tetracycline 17.080 20.379 21.699 21.724 19.068
A01AB19 Natriumperboraat 5 . . . .
Totaal 23.314 23.002 21.699 21.724 19.068