Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep A02BD : Combinatiepreparaten voor eradicatie van h. pylori

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
A02BD04 Pantoprazol amoxicilline en claritromycine 1.753.600 1.197.200 1.477.500 1.035.600 907.990
Totaal 1.753.600 1.197.200 1.477.500 1.035.600 907.990