Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep A03 : Middelen bij functionele maagdarmstoornissen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
A03A Middelen bij functionele maagdarmstoornissen 5.543.400 7.490.500 7.315.600 7.360.200 7.281.700
A03B Belladonna en derivaten 120.210 118.360 119.130 130.780 134.850
A03F Motiliteitsbevorderende middelen 1.576.000 1.457.700 1.380.600 2.655.000 3.431.600
Totaal 7.239.610 9.066.560 8.815.330 10.145.980 10.848.150