Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep A03 : Middelen bij functionele maagdarmstoornissen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
A03A Middelen bij functionele maagdarmstoornissen 5.263.000 5.543.400 7.487.600 7.315.600 7.343.200
A03B Belladonna en derivaten 103.320 120.210 118.380 119.130 130.570
A03F Motiliteitsbevorderende middelen 1.445.800 1.576.000 1.456.900 1.380.600 2.648.100
Totaal 6.812.120 7.239.610 9.062.880 8.815.330 10.121.870