Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep A03BA : Belladonna alkaloiden tertiaire aminen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
A03BA01 Atropine 37.345 58.086 62.203 58.941 72.762
Totaal 37.345 58.086 62.203 58.941 72.762