Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep A04A : Anti-emetica

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
A04AA Serotonine-antagonisten 4.278.900 3.710.600 4.567.400 4.655.800 5.830.900
A04AD Overige anti-emetica 1.841.500 1.257.600 1.044.400 1.136.300 1.177.300
Totaal 6.120.400 4.968.200 5.611.800 5.792.100 7.008.200