Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep A06AA : Emollientia

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019
A06AA02 Docusinezuur (na-zout) 894
Totaal 894