Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep A06AG10 : Docusinezuur (na-zout) incl combinatiepreparaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
A06AG10 Docusinezuur (na-zout) incl combinatiepreparaten
176.910 243.760 242.680 247.140 243.440
Totaal 176.910 243.760 242.680 247.140 243.440