Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep A06AG10 : Docusinezuur (na-zout) incl combinatiepreparaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
A06AG10 Docusinezuur (na-zout) incl combinatiepreparaten
41.636 176.910 244.760 242.680 246.160
Totaal 41.636 176.910 244.760 242.680 246.160