Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep A07E : Anti-inflammatoire darmmiddelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
A07EA Corticosteroiden met lokale werking 7.162.700 7.392.500 7.387.100 7.859.600 7.833.600
A07EB Anti-allergische middelen excl corticosteroiden 749.990 762.080 799.130 926.610 990.060
A07EC Mesalazine en verwante verbindingen 25.964.300 25.988.300 26.672.000 26.394.100 27.728.400
A07E Anti-inflammatoire darmmiddelen 3.341.400 3.076.200 3.561.800 3.512.200 3.673.100
Totaal 37.218.390 37.219.080 38.420.030 38.692.510 40.225.160