Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep A10 : Diabetesmiddelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
A10A Insulines en analogen 161.356.400 160.343.400 159.779.700 153.864.500 143.331.400
A10B Bloedglucoseverlagende middelen excl. insulines 47.335.300 49.621.200 55.851.700 68.624.400 84.240.000
Totaal 208.691.700 209.964.600 215.631.400 222.488.900 227.571.400