Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep A10BA : Biguaniden

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
A10BA02 Metformine (Glucient ®) 9.134.200 10.353.400 12.048.000 12.339.900 14.317.900
Totaal 9.134.200 10.353.400 12.048.000 12.339.900 14.317.900