Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep A10BD : Combinaties van bloedglucoseverlagende middelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
A10BD02 Metformine met sulfonylureumderivaten (Glucovance ®) 26.805 23.205 18.142 21.222 17.509
A10BD05 Metformine met pioglitazon 45.363 27.033 21.987 18.048 21.018
A10BD07 Metformine met sitagliptine (Janumet ®) 1.771.500 1.774.200 1.763.700 1.722.900 1.666.800
A10BD08 Metformine met vildagliptine (Eucreas ®) 1.492.400 1.468.300 1.455.400 1.363.100 1.323.100
A10BD10 Metformine met saxagliptine 11.240 1.076 . . .
A10BD11 Metformine met linagliptine (Jentadueto ®) 73.744 83.786 94.521 101.310 106.060
A10BD15 Metformine met dapagliflozine (Xigduo ®) 98.947 107.980 121.620 132.010 175.180
A10BD16 Metformine met canagliflozine 1.806 122 . . .
A10BD20 Metformine met empagliflozine (Synjardy ®) 126.290 136.560 154.390 160.070 223.750
A10BD23 Metformine met ertugliflozine (Segluromet ®) . . 349 21 .
Totaal 3.648.095 3.622.262 3.630.109 3.518.681 3.533.417