Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep A16AB13 : Asfotase alfa

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2020 2021 2022
A16AB13 Asfotase alfa ( Strensiq ®)
142.490 1.125.900 1.411.300
Totaal 142.490 1.125.900 1.411.300