Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep B02 : Antihaemorrhagica

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
B02A Antifibrinolytica 582.770 591.170 684.640 772.120 1.067.100
B02B Vitamine k en overige haemostatica 15.144.800 18.387.400 21.709.100 24.591.700 29.511.900
Totaal 15.727.570 18.978.570 22.393.740 25.363.820 30.579.000