Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep C01B : Anti-aritmische middelen klasse i en iii

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
C01BA Anti-aritmische middelen klasse ia 180.800 195.350 185.610 170.310 177.550
C01BB Anti-aritmische middelen klasse ib 852 1.230 1.859 948 2.150
C01BC Anti-aritmische middelen klasse ic 3.099.400 3.357.600 3.414.400 3.374.800 3.403.400
C01BD Anti-aritmische middelen klasse iii 1.631.300 1.481.900 1.249.500 1.012.300 1.115.800
Totaal 4.912.352 5.036.080 4.851.369 4.558.358 4.698.900