Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep C01B : Anti-aritmische middelen klasse i en iii

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
C01BA Anti-aritmische middelen klasse ia 195.350 185.080 170.310 178.150 191.360
C01BB Anti-aritmische middelen klasse ib 1.230 1.860 948 2.152 1.963
C01BC Anti-aritmische middelen klasse ic 3.357.600 3.415.800 3.374.800 3.414.600 3.475.100
C01BD Anti-aritmische middelen klasse iii 1.481.900 1.248.400 1.012.300 1.120.400 1.191.700
Totaal 5.036.080 4.851.140 4.558.358 4.715.302 4.860.123