Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep C01BD01 : Amiodaron

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
C01BD01 Amiodaron ( Cordarone ®)
1.481.900 1.248.400 1.012.300 1.120.400 1.191.700
Totaal 1.481.900 1.248.400 1.012.300 1.120.400 1.191.700