Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep C01C : Hartstimulantia exclusief hartglycosiden

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
C01CA Sympathicomimetica en dopaminergica 3.778.700 4.250.500 4.529.700 4.410.400 4.122.100
C01CE Fosfodiesteraseremmers 21.739 29.488 29.049 42.581 53.195
Totaal 3.800.439 4.279.988 4.558.749 4.452.981 4.175.295